เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารที่ต้องเตรียม

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของรถ) เป็นหนังสือยืนยันที่ผู้ที่จะขายรถต้องใช้ในการยืนยันตัวตน โดยจะต้องเซ็นชื่อให้ตรงกับในเล่มทะเบียนรถ หรือในสัญญากับทางธนาคารเท่านั้น แต่ถ้าหากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล จำเป็นต้องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อแนบมาด้วยทุกครั้งในการทำธุรกรรม...
เอกสารในการขายรถ

เอกสารในการขายรถ

รถถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง การซื้อขายจึงต้องมีเอกสารที่ชัดเจนและรอบคอบ เป็นเอกสารที่ต้องใช้สำหรรับในการขายรถโดยเฉพาะ แต่หลายๆ ท่านยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการขายรถ และการเตรียมเอกสาร โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยทำการขายรถมาก่อน สิ่งอย่างที่สำคัญก่อนที่จะขายรถ...