รถถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง การซื้อขายจึงต้องมีเอกสารที่ชัดเจนและรอบคอบ เป็นเอกสารที่ต้องใช้สำหรรับในการขายรถโดยเฉพาะ แต่หลายๆ ท่านยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการขายรถ และการเตรียมเอกสาร โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยทำการขายรถมาก่อน

สิ่งอย่างที่สำคัญก่อนที่จะขายรถ นอกเหนือจากการรักษาสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้ว หรือจะเป็นการเช็คราคาซื้อขายเบื้องต้นแล้ว เรื่องเอกสารก็สำคัญและต้องรอบคอบเช่นกัน เพื่อให้การขายไม่เกิดผลตามมา ไม่ว่าจะขายแบบมีเล่มทะเบียนแล้ว หรือเป็นการขายแบบยังมีสัญญาสัญญาเช่าซื้อกับทางธนาคารอยู่