สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของรถ)

เป็นหนังสือยืนยันที่ผู้ที่จะขายรถต้องใช้ในการยืนยันตัวตน โดยจะต้องเซ็นชื่อให้ตรงกับในเล่มทะเบียนรถ หรือในสัญญากับทางธนาคารเท่านั้น แต่ถ้าหากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล จำเป็นต้องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อแนบมาด้วยทุกครั้งในการทำธุรกรรม เพื่อสร้างความชัดเจนว่าท่านเป็นเจ้าของรถ และสร้างความมั่นใจแต่ผู้ซื้อ และเจ้าของรถคนต่อไป

สมุดคู่มือจดทะเบียน (เล่มสีฟ้า)

สมุดคู่มือจดทะเบียนคือสิ่งที่ยืนยันข้อมูลข้อรถคันๆ เช่น ทะเบียนรถ เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ ชื่อผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรถทั้งหมด

แบบคำขอโอนและรับโอน

เป็นเอกสารที่ใช้โอนเปลี่ยนเจ้าของรถ ซึ่งดำเนินการผ่านทางกรมการขนส่งเท่านั้น ในเอกสารคำขอโอน ผู้ขายจะต้องเซ็นชื่อตรงผู้โอน และต้องกรอกข้อมูลของรถให้ครบถ้วน

สัญญาซื้อขาย

ในส่วนของสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยระบุ ราคา และเงื่อนไขในกสารซื้อขาย เป็นเอกสารที่ขาดไม่ได้ และควรทำไว้ 2 ฉบับ เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่ในการทำสัญญา รายละเอียดรถ และชื่อผู้ซื้อขาย พร้อมทั้งรายละเอียดในการชำระเงินต่างๆ

เอกสารประกันภัย (ถ้ามี)

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ที่มีรายละเอียดในกรมธรรม์อีกหลายประการที่ผู้เอาประกันจะต้องทราบถึงสิทธิประโยชน์ หรือเกิดปัญหาตาม จะได้เข้าใจและสามารถเรียกร้องถึงสิทธิประโยชน์ได้

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนานจใช้แทนในการดำเนินเอกสารนั้นๆ แทน เช่น การโอนเปลี่ยนเจ้าของที่กรมขนส่งทางบน ในกรณีขายให้กับเต๊นท์รถ ในวันที่ขายได้ ทางเต๊นท์จะได้ดำเนินการเอกโดนได้รับการมอบอำนาจจากทางเจ้าของรถเรียบร้อย หนังสือมอบอำนาจสามารถระบุได้ว่า ใช้เพื่อทำการโอนเปลี่ยนเจ้าของรถทะเบียน xxx เท่านั้น

กุญแจสำรอง

หนังสือมอบอำนานจใช้แทนในการดำเนินเอกสารนั้นๆ แทน เช่น การโอนเปลี่ยนเจ้าของที่กรมขนส่งทางบน ในกรณีขายให้กับเต๊นท์รถ ในวันที่ขายได้ ทางเต๊นท์จะได้ดำเนินการเอกโดนได้รับการมอบอำนาจจากทางเจ้าของรถเรียบร้อย หนังสือมอบอำนาจสามารถระบุได้ว่า ใช้เพื่อทำการโอนเปลี่ยนเจ้าของรถทะเบียน xxx เท่านั้น

สัญญาเช่าซื้อ (กรณีที่รถยังมีไฟแนนซ์)

เป็นหนังสือที่ออกให้กับทางเจ้าของรถว่าด้วยเรื่องการเช่าซื้อ ในหนังสือระบุ ราคารถ ยอดจัดไฟแนนซ์ ดอกเบี้ย และยอดผ่อน ทั้งนี้หากต้องการขายเมื่อยังมีไฟแนนซ์อยู่ต้องเตรียมเช็คยอดที่คงค้างกับทางไฟแนนซ์ หรือธนาคารก่อนทำการซื้อขาย เพราะจะได้ทราบยอดที่ต้องชำระให้กับธนาคารที่แน่นอน

อุปกรณ์ต่างๆ ในรถ

ไม่ว่าจะเป็น กล้องติดหน้ารถ ชุดแต่ง GPS ผ้าคลุมรถ ชุดช่วยเหลือฉุกเฉิน ในส่วนนี้ผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันก่อนได้ว่าจะให้ไปด้วยหรือต้องถอดออกเก็บไว้ หากสำคัญหรือมีการนำไปใช้ต่อ ควรถอดออกก่อนที่จะการซื้อขาย